Kdo smo

Kdo smo

Kaj je RETHINKABLE?

RETHINKABLE je zasnovan kot sveže okolje za razmislek in dialog, kjer se lahko vsi skupaj sestanemo z namenom oblikovanja novih idej, sposobnih preoblikovati obstoječi socioekonomski model, ki že nekaj časa kaže svoje pomanjkljivosti.

To bo priložnost za srečanje in razpravo, ne le za spoznavanje izkušenj tistih, ki so že krenili proti alternativnemu socioekonomskemu modelu, temveč tudi za razvijanje in načrtovanje novih pristopov in pobud v obmejnem kontekstu!

Predstavili vam bomo različne tematike: od solidarnostne ekonomije do socialnih inovacij, preko notranjih območij in skupne uprave, vse do prispevka, ki ga umetnost in humanistične vede nudijo za kritiko in novo vizijo aktualnih scenarijev sistemske ter ekološke krize. Potekale bodo konference in delavnice, vključno z delavnicami za najmlajše in pokušnjami proizvodov etičnih oskrbovalcev našega območja!

Festival podpira različne oblike transformativnega gospodarstva in pri tem upošteva štiri bistvene osi, ki so jih obravnavali na prvem Svetovnem socialnem forumu transformativnih ekonomij, ki je potekal v Barceloni leta 2020, in sicer:

  • socialno in solidarnostno gospodarstvo;
  • skupne dobrine (naravne, mestne, digitalne, znanstvene);
  • agroekološko gibanje in prehranska suverenost;
  • feministično gospodarstvo in spolne perspektive;

In še:

  • pozitivno in krepostno vlogo, ki jo lokalne in teritorialne skupnosti imajo oz. lahko imajo znotraj procesov socialnega, gospodarskega in okoljskega preoblikovanja
  • agenda in vprašanja, ki jih obravnava gibanje Degrowth
  • gibanja, ki se borijo proti vzrokom podnebnih sprememb

Kdo sodeluje na projektu RETHINKABLE?

Skupina italijanskih in slovenskih partnerjev – vodilni partner ProDES FVG, Univerze v Vidmu, Trstu in Novi Gorici, Legambiente FVG, Društvo za degrowth, znanstvena enota ZRC SAZU (Nova Gorica) in nevladna organizacija CVCS (Gorica) – se je odločila izvesti čezmejni festival, ki bo izkušnjam in ljudem, ki preizkušajo nove načine gospodarstva, nudil prostor za spoznavanje, srečanje in odraščanje.

K organizaciji dogodka Rethinkable so prispevali tudi: RIES – italijanska mreža za solidarnostno ekonomijo, nevladna organizacija Fairwatch (Rim), krožek Arci Gong iz Gorice, pokrajinska enota društva Libera Gorizia. Medijska partnerja sta Altrigianato in Comune.info.

Med podporniki so poleg Dežele FVG.

Festival organizira:

PRODES FVG, operativno društvo foruma

ProDES FVG

ProDES FVG “Promozione delle Comunità distrettuali di economia solidale del Friuli Venezia Giulia” (Spodbujanje okrožnih skupnosti solidarnostnega gospodarstva Furlanije Julijske krajine) je društvo s socialnimi cilji (APS), ustanovljeno leta 2016 kot operativni oddelek “Foruma za skupne dobrine in solidarnostno gospodarstvo FJK”. Ta forum združuje več kot 40 organizacij in je po procesu, ki se je začel leta 2012, privedel do nastanka in razglasitve deželnega zakona z dne 23. marca 2017, št. 4, “Norme za vrednotenje in promocijo solidarnostnega gospodarstva”.

Med cilji društva spadata tudi “spodbujanje kulture sožitja v socialnih in ekonomskih odnosih ter varstva okolja” in “spodbujanje ustanavljanja okrožnih skupnosti solidarnostnega gospodarstva ter okrožnih in nadokrožnih proizvodnih verig za podporo lokalni proizvodnji in zaposlovanju”. V te namene ProDES FVG organizira javne konference, izvaja izobraževalne aktivnosti in svetovanje, razvija projekte, proizvaja in širi informativno gradivo, tudi v sodelovanju z javnimi in zasebnimi ustanovami.

Med glavnimi kulturnimi dejavnostmi, ki jih spodbuja in organizira ProDES FVG, je dogodek “Dan solidarnega gospodarstva FJK”, ki je bil izpeljan leta 2018 v Vidmu in leta 2019 v Tolmeču, ter obakrat financiran s sredstvi v skladu z zakonom št. 4 z dne 23. marca. 2017. Leta 2020 je bil Dan izveden v spletnem formatu v okviru projekta za ozaveščanje in izobraževanje “Semena pravičnosti”, ki ga je so-podpirala mreža prostovoljnih organizacij z območja dežele.

Od leta 2017 do 2021 je ProDES FVG organiziral in soorganiziral na desetine priljubljenih dogodkov, kot so konference, seminarji, srečanja, vodeni ogledi in gledališke predstave namenjene ozaveščanju prebivalstva o perečih vprašanjih, kot so odnos do okolja, skupne dobrine, participativna demokracija, izkušnje na področju solidarnostne/socialne ekonomije in krepostne vloge skupnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.